YEMLER

Hayvanların yaşamak ve verimleri için yedikleri ve sağlıklarına zararlı olmayan tüm maddelere YEM denir.
 
Yemler iki gruba ayrılırlar
 
1- Kaba Yemler
 
Silajlar ( Mısır, Yeşil ot)
 
Yonca Kuru ot
 
Saman ( Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf)
 
Kabuklar ( Soya, Bakliyat)
 
Posalar ( Şeker Pancarı, Malt, Üzüm, Elma, Narenciye )
 
2- Kesif Yemler
 
Protein, enerji, vitamin ve mineral bakımından dengeli yemdir. Yem fabrikalarının ürettiği yeme denir.
 
Toz, Pelet, Granür formunda üretilmektedir.
 
Pelet yem ısıl işlem gördüğü için sindirebilirliği yüksektir. İnekler yem yerken seçmezler, yemlerde fire kaybı azdır.
 
Pratik olarak her 2,5 Lt. süt verimi ( 3,5 yağlı süt) için 1 kğ kesif yem yedirilir.
 

YEM GEÇİŞLERİ

 
Kullandığınız yemde KOCAYUSUF yeme geçerken 4 günlıtk geçiş periyodunda geçerseniz hayvanınız rahatsız olmaz.
 
Örneğin, 10 kğ kesif yem kullanıyorsanız;
 
1. Gün 7,5 kğ kullandığınız yem, 2,5 kğ KOCAYUSUF yem
 
2. Gün 5 kğ kullandığınız yem, 5 kğ KOCAYUSUF yem
 
3. Gün 2,5 kğ kullandığınız yem, 7,5 kğ KOCAYUSUF, yem
 
4. Gün tamamen KOCAYUSUF yem kullanın.