BESİ PROGRAMI

Günümüzde süratli, emniyetli ve ekonomik besicilik yapmak zorunluluğu

vardır.

Hayvanın ırkı, yaşı, kondisyonu, besi süresi, ahır tipi (açık,kapalı olması), parazit (iç ve dış) mücadelesi, koruyucu aşılamalar besinin ekonomik oluşunu etkileyen faktörlerdir.

Besiye alınacak hayvanlar derin yapılı, nispeten kısa boylu, bel, sırt ve sağrısı düz, kaburgaları yay gibi dışa kavisli, göğüs kemiği öne doğru çıkık, ayaklar ve boyun kısa, baş küçük olmalı, deri elastiki olup, kıllar kısa ve parlak olmalıdır.

Günümüzde yaygın olarak AÇIK BESİ yapılmaktadır. Açık beside hay­van yediğini yakar, yağ birikimi az olur, yemin ete dönüşümü yüksektir, tırnak, eklem ve ayak hastalıkları az görülür.

Her 20 metrekareye bir hayvan düşecek şekilde açık ahır planlanır. Yarı açık ahırlarda güneye bakan yüzler açık olmalıdır. Kapalı bölümleri hakim rüzgar ve yağmurları engelleyecek şekilde olmalıdır.

Aşağıdaki tablolara göre beslenme programı uygulanmalıdır

 

 

Hammadde

Besi Başlangıç 200-300 kg Canlı Ağırlık

Besi geliştirme 300 - 450 kg Canlı Ağırlık

Besi bitiş 450 kg ve üzen I Canlı Ağalık

Mısır SiJajı

5 kg

5-7 Kg

2 kg

Saman

1 kg

2 kg

2 kg

KOCAYUSUF ÇİFTLİK Besi Yemi

4-6 kg

7-8kg

9 -10 kg

-■ I

 

 

Hammadde

Besi Başlangıç 200-300 kg Canlı Ağırlık

Besi geliştirme 300 - 450 kg Canlı Ağırlık

Besi bitiş 450 kg ve üzeri Caniı Ağalık

Pancar Posası

2 kg

4 kg

6 kg

Yonca - Fiğ

2 kg

2,5 kg

2 kg

KOCAYUSUF ÇİFTLİK Besi Yemi

4 - 6 kg

I

00

7T

(O

9 -10 kg