SAĞMAL DÖNEM BESLENMESİ

İnekler 300 gün sağılırlar.

1-       İlk 100 günde toplam verdiği sütün yaklaşık %50 si bu dönemde elde edilir. Bu döneme LAKTASYON BAŞI denir.

Bu dönemde KOCAYUSUF PİK YEMİ 21 önerilir.

2-       İkinci 100 günde toplam verdiği sütün yaklaşık %30 u bu dönemde elde edilir. Bu döneme LAKTASYON ORTASI denir.

Bu dönemde KOCAYUSUF 19 önerilir.

3-       Üçüncü 100 günde toplam verdiği sütün yaklaşık %20 si bu dönemde elde edilir. Bu döneme LAKTASYON SONU denir.

Bu dönemde KOCAYUSUF 18 önerilir.

Aşağıdaki tablolara göre beslenme programı uygulanmalıdır

600 kg Canlı Ağırlığında, 3,6 süt Yağlı, 3,5 Vücut Kondisyonunda Bulunan İnekler için Ortalama   _______________ Rasyon._______________________________

 

 

Kullanılacak Hammaddeler

 

 

 

Dönem

KOCAYUSUF Süt Yemi 18 Protein

KOCAYUSUF Süt Yemi 19 Protein

KOCAYUSUF Süt Yemi 21 Protein

Silaj

Yonca

Saman

Laktasyon Başı

0

0

11

20

4

1.5

Laktaayon Ortası

0

10

0

20

3

1.5

L aktasyon Sonu

9

0

0

18

2

3

 
 

 

600 kg Canlı Ağırlığında, 3,6 süt Yağlı, 3,5 Vücut Kondisyonunda Bulunan İnekler için

 

 

 

Kullanılacak Hammaddeler

 

 

Dönem

KOCAYUSUF Süt Yemi 18 Protein

KOCAYUSUF Süt Yemi 19 Protein

Süt KOCAYUSUF Yemi 21 Protein

Silaj

Saman

l aktasyon Başı

0

0

12

20

2.5

1 aktasyon Ortası

0

11

0

20

3.5

Laktariyon Sonu

10

0

0

20

4