VUCUT KONDİSYON SKORU

Vücut kondisyon skoru süt ineklerine uygulanan beslenme programlarının etkinliğinin belirlenmesinde kritik öneme sahip bir ölçüdür. Hayvanların yağlılığını gösterir.

Buzağılama aşamasında, doğum sonrası muayenelerinde, laktasyonun son döneminde ve kuru dönemde sürekli kontrol edilmelidir.

Doğumu izleyen 1 ayda ,3-3,5  Laktasyon ortasında 3 Laktasyon  sonunda 3,5 olmalıdır.

 

*  1’den 5e kadar numaralandırılır.

*  1 zayıf ineği gösterir.

*  3-3,5 normal ineği gösterir.

     *  5 yağlı ineği gösterir.